DUURZAME ASBESTSANERING MET HERSTELWERKZAAMHEDEN

  • Veiliger
  • Sneller
  • Goedkoper

Heeft u binnenkort een grootschalig renovatie- of sloopproject waarbij tevens asbestsaneringen plaats moeten vinden? Dan loont het de moeite om even contact met ons op te nemen.

Meer weten? Direct een offerte aanvragen?


Duurzaamheid

U kunt bij ons terecht voor asbestinventarisatie en bouwkundig herstel. Wij werken op duurzame wijze aan verduurzaming van woningen en (bedrijfs)panden.

Vaak kunnen projecten slimmer worden aangepakt. U kunt hierbij denken aan diverse mogelijkheden door gebruik te maken van innovatieve methodes. Na uitvoering van validatiemetingen kan een proces veiliger, sneller en goedkoper worden uitgevoerd.

Powered by Foamshield

De meest veilige en innovatieve werkmethode om asbest te verwijderen. U kunt hier meer over de methode lezen.

Wij beheersen het hele traject van het maken van de asbest-inventarisatierapportage, tot het regelen van de benodigde vergunningen, de asbestsanering en de daaruit volgende herstelwerkzaamheden.

Voorbeeld

U heeft een project waarbij asbesthoudende amosiet-plafonds in keukens of badkamers gesaneerd en bouwkundig hersteld moeten worden.

DE TAS-methode

  • Dag 1: saneren van plafonds
  • Dag 2: bouwkundig herstel van plafonds

De traditionele methode

  • Dag 1: saneren van plafonds
  • Dag 2: luchtmetingen door laboratorium
  • Dag 3: uitslag metingen en afbreken van containment
  • Dag 4: herstel van plafonds door aannemer

Bovenstaand model geeft aan dat door onze tijdsbesparing er een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd wordt.

Er zijn op deze wijze tot grote tevredenheid reeds meerdere grootschalige projecten uitgevoerd voor onder andere diverse woningbouwverenigingen. 


Meer weten? Direct een offerte aanvragen?